VZW Dorp

Energiestromen

Onder energiestromen verstaan we de verschillende vormen van energieverbruiken die we in huis aantreffen. We onderscheiden er drie belangrijke: verwarming, sanitair warm water (SWW) en apparaten.

We bekijken ze even van naderbij:

Energieverbruik passiefhuis

Het schema hierboven geeft een vergelijking van de energievraag in verschillende types huizen en de verhouding van de verschillende componenten hiervan.

Wat onmiddellijk opvalt is de enorme bijdrage van verwarming in de totale energierekening en de besparingsmogelijkheden bij lage energie- en passief-woningen. We bespreken hier elk onderdeel afzonderlijk waarbij vooral de besparingsmogelijkheden de aandacht krijgen.

Voor de overzichtelijkheid worden deze in afzonderlijke pagina’s behandeld:

Verwarming: de verschillende types ruimteverwarming komen aan bod en de besparingsmogelijkheden door de keuze van de meest geschikte verwarmingsapparatuur, afstelling van regelapparatuur en technische ingrepen die een zo rendabel mogelijke verwarming verzekeren. Trekregelaars, hydraulisch evenwicht, cascaderegeling, keteltemperatuur, nachtverlaging, seizoenrendement, buitenvoelers, …  je leert er alles over.

SWW: Sanitair warm water kan op diverse manieren verkregen worden en ook hier is een aanzienlijk besparingspotentieel aanwezig.

Elektrische apparaten: door de keuze van de juiste apparaten en een correct gebruik zijn ook belangrijke besparingen mogelijk.

Ventilatiesysteem: Er bestaan diverse ventilatiesystemen, we vergelijken ze en bekijken de voor- en nadelen ervan inclusief warmterecuperatie.