VZW Dorp

Hout

Hout kent talloze toepassingen in ons leven, niet enkel als hout voor meubels, gebruiksvoorwerpen, ramen en deuren, … maar bijvoorbeeld ook de papierindustrie verbruikt massa’s hout waarvan de oorsprong niet altijd even duidelijk is.
Het totale houtverbruik in België (massief, plaatmateriaal en papier) bedraagt ongeveer 11,5 miljoen m3 per jaar, wat neerkomt op een gemiddeld jaarverbruik van iets meer dan één m3 per inwoner. Hiervan zijn ± 4,3 miljoen m3 afkomstig uit de 630.000 ha bossen die ons land rijk is.
Ondanks een recordproductiviteit van 7 m3/ha/jaar, produceert België dus maar 38 % van zijn eigen verbruik. De rest is afkomstig uit andere gematigde (15 %), boreale (41 %) en tropische (6 %) bossen.
Deze cijfers hebben een aanwijzende waarde voor de mate waarin onze globale verantwoordelijkheid reikt inzake bosbeheer.
Door bossen en wouden duurzaam te beheren zorgen wij er voor dat ze blijven bestaan en dat ook de komende generaties er gebruik kunnen van maken. Houtproducten blijven belangrijk voor de mensheid, maar ook de biodiversiteit is essentieel zodat reservaten moeten bewaard blijven. We herinneren er daarbij aan dat talrijke geneesmiddelen en moleculen met talrijke toepassingen hun oorsprong vinden in tropische en andere wouden.