VZW Dorp

Alternatieven

In de pagina oplossingen staan een aantal maatregelen opgesomd en uitgebeeld van de oplossingen die onze overheid en deskundigen tot hiertoe hebben verzonnen om het groeiend mobiliteitsprobleem op te lossen.
De verkeersinformatie op de radio leert ons dagelijks dat dit niet echt een groot succes is geworden tot dusver.
Misschien is een andere manier om onze maatschappij te organiseren een duurzamere oplossing in plaats van wanhopige pogingen om onze mobiliteit te vergroten?
Een paar voorbeelden:
Werk: Bij treinstakingen staan veel werkgevers hun personeel toe van thuis uit te werken. Op andere werkdagen wordt dit steevast geweigerd. Een genuanceerde oplossing is hier allicht het meest aangewezen.

  • Een paar uur thuis werken en zo de files vermijden door later te vertrekken,
  • Een paar dagen per week thuis werken en de overige dagen op kantoor.
  • Niet meer naar de grote steden trekken maar meer gedecentraliseerd werken. 

De stad wordt leefbaarder, er zijn minder verplaatsingen nodig  Minder stress bij de werknemers, minder tijdverlies, …

thuiswerk.jpg

Transport: Als je met de wagen van Antwerpen naar Gent rijdt om er bijvoorbeeld een studiedag over duurzame stadsontwikkeling bij te wonen, rijd je onafgebroken naast een colonne vrachtwagens, die vaak ook de tweede rijstrook volledig inpalmen. Je zou bijna denken dat een groot deel van de Belgen vrachtwagenbestuurder is. Dit is een economische werkelijkheid die stilaan waanzinnige proporties aanneemt. Alles is overal te verkrijgen. Op zich geen probleem zou je denken. Anders is het gesteld met de gevolgen hiervan voor onze planeet. Wij bakken brood met graan uit Amerika of Australië terwijl ons eigen gesubsidieerd graan voor een groot gedeelte verdwijnt als veevoer. Wij eten spaghetti uit Italië of bananen uit Costa-Rica. Onze kleding komt uit Turkije of Pakistan, speelgoed uit China, auto’s uit Korea of Japan en ga zo maar door.

transport.jpg

Ecopolis: In de meest vooruitstrevende stadsontwikkelingsprojecten vinden we een heel andere filosofie terug. Elders op deze website vind je meer informatie over ecopolis projecten, de lobbenstad, blauwgroene vingers en andere. Transport wordt hier beperkt tot het strikt noodzakelijke, veel wordt ter plaatse geproduceerd of is te verkrijgen in de nabijgelegen stad waar je vlot met het (gratis) openbaar vervoer heen kunt. Niet alleen producten, ook diensten worden ter plaatse geproduceerd en geleverd.

hypervers.jpg

Je koopt je brood bij de bakker om de hoek, boekt je vakantie in het reisbureau een paar straten verder, gebruikt de centrale verwarming die een heel huizenblok van CO2-neutrale warmte voorziet via een WKK die ook in de eigen elektriciteitsbehoefte voorziet en stroom levert voor de meubelmaker, slager, kleermaker, restauranthouder en andere gebruikers uit je wijk. Verse groenten en fruit koop je bij de bioboer in je wijk of op de nabijgelegen zorgboerderij. Eigenlijk zijn we het dorp terug aan het uitvinden. Terug naar vroeger? Neen, we nemen de goeie dingen mee. De kleinschaligheid, zelfvoorziening, sociaal contact, maar je kan ook via e-mail een kast bestellen of via je GSM een pizza aan huis laten leveren door de pizzabezorger met een elektrische scooter.

scooter_pizza.jpg

Je moet bijna gek zijn om nog een wagen te bezitten en daar dagelijks urenlang mee in de files te slijten om vijftig of honderd kilometer verder je boterham te gaan verdienen, in het weerkeren nog vlug te stoppen in een overvol grootwarenhuis waar je weer in de file aan de kassa mag aanschuiven.

Ja maar dat kan toch niet, dat is toch utopie. Ik moet elke dag naar Brussel om mijn loon te verdienen en ik moet eerst mijn kinderen gaan afzetten in de kinderopvang in Halle en ik moet, blablabla…

Je kunt ook kiezen voor een andere oplossing, kijk maar: http://www.eva-lanxmeer.nl

 

trein.jpg  

Door treinen in te zetten spaar je massa’s wegverkeer uit. De lokale stations dienen dan wel uitgerust te zijn om goederenverkeer te kunnen verwerken op een vlotte manier.

 

boot.jpg

Voor de volledigheid vermelden we ook dat scheepvaart een mogelijk alternatief biedt voor overvolle wegen met vrachtwagens. De mogelijkheden hiervan in het Pajottenland lijken eerder beperkt. In Halle kan je natuurlijk aanmeren met je vrachtschip.

zeppelin.jpg

Vliegende trucks: maakt de zeppelin een comeback?