VZW Dorp

Bloemenweide

Bloemenweiden en bloemenakkers zijn een kunstmatige variant van wat de natuur in ongerepte gebieden ons aan bloemenpracht en bijhorende insecten te bieden heeft. Denk hierbij maar aan de alpenweiden. Het grote verschil tussen een bloemenakker en een bloemenweide is dat de eerste jaarlijks bewerkt wordt om er al of niet een zaadmengsel van eenjarige kruiden in te zaaien. Een bloemenweide bevat  meerjarige kruiden en ook grassen. Deze laatste ontstaat ook door jarenlang extensief te maaien (eind zomer) en het maaisel af te voeren. Voldoende hoog maaien, minimaal op zo’n 10 cm, is heel belangrijk. Dit is een voorbeeld van de natuurwet die stelt dat verarmen gelijk staat aan verrijken. Hoe voedselarmer de grond, hoe rijker het soortenaantal.