VZW Dorp

Vereniging

Vzw Dorp staat voor Duurzame Ontwikkeling in de Regio Pajottenland. Wij willen inspirerend en ondersteunend werken voor burgers en gemeentebesturen. Al te vaak kunnen deze laatste bij gebrek aan mensen en middelen onvoldoende aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling.
Onderwerpen waarrond wordt gewerkt zijn: mobiliteit, energie, water, voeding, boslandbouw, … 
Door concrete projecten op lokaal vlak, willen wij mensen bewust maken van wat zij zelf kunnen realiseren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
De basisfilosofie achter dit alles is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden zonder die van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Hoe we dit alles in praktijk willen brengen, ontdekt u op andere pagina’s van deze website.