VZW Dorp

Definities

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Het Brundtlandrapport definieerde duurzaamheid of duurzame ontwikkeling door het samengaan van drie pijlers nl. een economische, een sociale en een ecologische. Schematisch voorgesteld als volgt:

duurz.jpg

Je ziet in dit schema dat duurzaam maar een heel klein stukje uitmaakt van onze leefwereld. Hoe meer de drie pijlers in evenwicht zijn hoe duurzamer een situatie is.

Een recentere definitie die minder abstract is en voor iedereen begrijpbaar, stelt de componenten van duurzaamheid als volgt voor:

 

duurzaam.jpg

Dit schema toont dat de ecologische pijler, de aarde niet oneindig is. De  sociale pijler, de mensheid (of moeten we hier spreken van mensdom) kan dus niet oneindig groeien zonder de grenzen van de aarde te overschrijden en niet alleen de aarde maar ook zichzelf te vernietigen en tenslotte de derde pijler de economie die ten dienste staat van de mens en niet omgekeerd zoals in ons huidige systeem al te vaak het geval is. Op deze manier kom je tot een evenwichtige en duurzame situatie en is de solidariteit met toekomstige generaties gewaarborgd.

 

Allemaal goed en wel, maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Vzw Dorp wil je daar een aardig handje in helpen.