VZW Dorp

Productie

Voedselproductie is voor de meesten van ons allicht geen dagdagelijkse bezigheid. Nochtans blijft ook voor de moderne mens voeding één van de basisbehoeften. Duurzaamheid komt hier uitgebreid aan bod, vandaar dat we ook dieper op dit onderwerp ingaan.

We mogen stellen dat de landbouw en de voedselproductie tot ongeveer de tweede wereldoorlog op een duurzame en extensieve manier plaatsvonden. Het Pajottenland was daarbij een bevoorrechte regio, omdat het de toeleverancier was van de grootstad die Brussel toen al was. Dit had tot gevolg dat er in de streek een overvloed aan kleine landbouwbedrijven bestond die op een kleinschalige manier en met een grote diversiteit zorgden voor de aanvoer van de meest uiteenlopende landbouwproducten naar de nabijgelegen stad. Vaak ging de man buitenshuis werken en was de landbouwactiviteit een bijkomende inkomstenbron.

wout ploeger.JPG
Na de tweede wereldoorlog kwam de intensieve landbouw op met de inzet van machines, kunstmest en scheikundige hulpmiddelen en werd de schaalvergroting steeds meer een feit. Het aantal landbouwproducten nam zienderogen af, massaproductie nam steeds meer toe. Nu zijn we op het punt gekomen dat een appel een Jonagold is en een peer een Conférence. Waar is de tijd dat honderden variëteiten aangeboden werden?

Voor het Pajottenland bleef de schade al bij al nog beperkt maar op wereldschaal nam de intensieve landbouw desastreuze proporties aan. Wouden werden en worden nog steeds op grote schaal gekapt en platgebrand om er enkele jaren soya te kweken voor een intensieve veeteelt die industriële afmetingen heeft aangenomen. De gevolgen bleven niet uit. Dolle-koeienziekte, varkenspest, vogelgriep, … zijn deel gaan uitmaken van ons taalgebruik. Hoelang we dit nog kunnen volhouden zal de tijd uitwijzen. De schade die ondertussen wordt aangericht is onherstelbaar en van duurzame productiemethoden is hier al lang geen sprake meer. Kortzichtig geldgewin heeft hier de plaats ingenomen van gezond boerenverstand. Op verdere pagina’s vindt u meer uitleg en informatie over ecologische land- en tuinbouw, permacultuur, schooltuinen en andere.

kalkoenen.jpg