VZW Dorp

Woonerf

Een woonerf is een zone van één of meerdere straten waar het verkeer traag moet rijden en kinderen op straat mogen spelen. Het begin van de zone wordt aangeduid met het bord F12a.

woonerf_bord.jpg
Woonerven zijn rustige buurten met weinig verkeer waar de voetgangers veel ruimte krijgen. Ze mogen er de hele breedte van de weg gebruiken. Ze mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. De bestuurders van hun kant (dus ook fietsers) mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zo nodig moeten ze stoppen. Tegenover kinderen moeten ze dubbel voorzichtig zijn. Ze mogen niet sneller rijden dan 20 km/uur.
Parkeren in een woonerf is verboden behalve op plaatsen die met wegmarkering of een verkeersbord als parkeerplaats aangegeven zijn. U mag er zowel links als rechts ten opzichte van de rijrichting stilstaan of parkeren.