VZW Dorp

Water

 kraan.jpg

Water is levensnoodzakelijk voor elke vorm van leven. Dit wordt één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Niet alleen krijgen we door de klimaatverandering op sommige plaatsen te kampen met een overvloed aan water en droogte in andere gebieden. Het allergrootste probleem wordt de stijgende vraag naar drinkbaar water en de dalende voorraden hiervan.

Zelf kunnen we op gebied van water heel wat ondernemen. Water besparen kan door eenvoudige maatregelen. Water hergebruiken en zuiveren vindt steeds meer ingang en is vaak ook een wettelijke verplichting.

Tekst en uitleg vindt u hiernaast.