VZW Dorp

Afval

Afvalfabet

Elk van ons produceert tijdens zijn/haar leven ongeveer 45.000 kilo afval. Vlaanderen noemt zich kampioen in het recycleren van afval. Op zich geen slechte zaak zou je denken maar als we de ladder van Lansink bekijken zien we dat recyclage van afval ergens in het midden bengelt tussen de slechts mogelijke oplossing, afval storten en de best mogelijke, afval vermijden. Een zeer groot gedeelte van het afval dat wij produceren bestaat uit verpakkingen die vaak na eenmalig gebruik in de restafvalzak verdwijnen om verbrand te worden.

afval.jpg
Een gedeelte wordt gerecycleerd.

recyclagecijfers.jpg

Herbruikbare verpakkingen zijn veruit te verkiezen boven recycleerbare en afval vermijden is natuurlijk nog een stuk beter.

juist sorteren

Met papier, karton en glas weten we nog wel raad, maar hoe zat het nu weer met botervlootjes, yoghurtpotjes, PMD, GFT, AEEA, P&K en KGA? Veel eindigt vaak ten onrechte bij het restafval omdat sorteren toch niet altijd zo’n eenvoudige klus is. Batterijen, medicijnen, verfresten, frituurolie, motorolie, puin, asbestplaten, waar blijf je er mee? Om je een handje te helpen vind je in bijlage hiernaast het afvalfabet en de afvalwijzer.

Afvalkinderen.jpg

Heeft jouw gemeente een overeenkomst met een kringwinkel uit de buurt om herbruikbare goederen een tweede leven te schenken?

Is er in jouw gemeente een compostdemo waar je meer informatie krijgt over wat nu al of niet in de composthoop mag en hoe je tewerk gaat om goeie compost te maken? Kippen als afvalverwerkers, een compostmeester in je buurt? Je vindt er alles over bij de Vlaamse compostorganisatie (Vlaco).

Is er in de gemeenteschool een sorteerstraatje waar het jonge volkje leert op de juiste manier zijn afval te sorteren?

Wordt in de eigen gemeentediensten gesorteerd en wordt er bij manifestaties aan afvalvoorkoming gedaan?

pampers.jpg

Heeft jouw gemeente een subsidiereglement voor gebruik van herbruikbare luiers als je weet dat dit kleine grut tijdens zijn loopbaan ongeveer één ton luierafval produceert (subsidiereglement hiernaast te downloaden)?