VZW Dorp

Boslandbouw

Agroforestry houdt in dat landbouw en natuur samengaan, beide doen hun voordeel, ook economisch! Het lokaal beleid heeft hier een cruciale rol in te spelen. Welke lokale overheid is immers niet bezig met eigen economie, leefmilieu, natuurbehoud, klimaatopwarming of erosieproblematiek? Een recent VN-rapport stelde onlangs nog: “rekening houden met ecosystemen in lokale beleidsvoering leidt uiteindelijk tot financiële besparingen, een boost voor de lokale economie en een verbetering van de levenskwaliteit.”

De Vlaamse Overheid gaf in het Jaar van de Biodiversiteit 2010 het goede voorbeeld door de steunmaatregel agroforestry in te voeren. Vorig jaar werd door Wervel in een 30-tal gemeenten een infosessie gegeven over agroforestry (boslandbouw). Aangezien de steunmaatregel weldra van kracht wordt, willen we ook dit jaar de gemeenten (en landbouwers) blijven informeren. Op eenvoudig verzoek geeft Wervel u een aantal referenties door. 

notelarenmetgraan.gif

Nieuwe maatregel Agroforestry in het programma voor plattelandsontwikkeling

Meer info over agroforestry

Nieuws over agroforestry in Vlaanderen