VZW Dorp

Verhard en onverhard

Het verschil tussen onverharde en verharde oppervlakken is duidelijk. De onverharde oppervlakken die niet begroeid zijn zullen aan een hoge dynamiek moeten onderworpen worden om niet door planten gekoloniseerd te worden. Grondbewerking of kruidbestrijding door diverse technieken is hier de enige mogelijkheid om deze situatie in stand te houden. Intensief betreden of berijden is natuurlijk ook een mogelijkheid. De praktijk wijst echter uit dat dit niet  zo aangewezen is omdat in droge omstandigheden snel stof wordt gevormd en in vochtige omstandigheden modder voor de nodige hinder zorgt.

siberie1.jpeg

Verharden is dus aangewezen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen open, halfopen en gesloten verharding.