VZW Dorp

Natuurlijk

Wat hebt u sinds 2011, het internationaal jaar van de biodiversiteit, gedaan om de verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan? 

Een vlindertuin aangelegd, een poel gegraven, een stukje gras ongemaaid gelaten? Nestplaatsen gebouwd voor nuttige insecten of nestkasten voor vogels of vleermuizen opgehangen?

Wij geven u een paar tips en informatie om met weinig moeite in uw eigen omgeving een handje te helpen aan een nog grotere soortenrijkdom.

Biodivers.jpg