VZW Dorp

Compost

Compost is een waardevol product dat al te vaak nog wordt misprezen en te weinig bekend is bij een ruim publiek en ook bij de gemeentebesturen. De Vlaamse overheid levert nochtans inspanningen om hieraan te verhelpen. Dit is ook belangrijk voor het afvalbeleid omdat een groot gedeelte van de afvalberg bestaat uit composteerbaar materiaal dat vaak wordt afgevoerd en via dure verwerkingsinstallaties wordt opgeruimd terwijl het eenvoudiger, goedkoper en nuttiger kan. In de rechterkolom een brochure als eerste kennismaking met compost, de productie, eigenschappen en het gebruik ervan. Verder een link naar de website van de Vlaamse compostorganisatie (Vlaco) die één en ander in goede banen leidt en onder meer instaat voor de opleiding en begeleiding van de compostmeesters die overal in Vlaanderen klaar staan om compostinitiatieven op te starten en te begeleiden. Compost past volledig in het verhaal van duurzame ontwikkeling. Je kan groen”afval” zelf recycleren tot een waardevol bodemverbeteringsmiddel en sluit daarmee ook meteen de kringloop van materialen in je eigen huis en tuin.