VZW Dorp

Mobiliteit

file.jpg

Een grote mobiliteit maakt ontegensprekelijk een groot deel uit van onze moderne leefwijze. Nochtans loopt het verkeer steeds meer in de knoop. Honderden kilometer files, verkeersinfarcten of accordeonfiles zijn stilaan dagelijkse kost geworden. Als er twee centimeter sneeuw valt ligt heel het land plat. Niet in het Pajottenland? Hier ontstaan files niet enkel bij kermiskoersen of omdat een huifkar met toeristen zich op haar eigen gezapig tempo een weg door het idyllische landschap baant. We blijven toch graag even bij het mobiliteitsprobleem stilstaan omdat vele medeburgers zich dagelijks klem rijden op weg naar het werk in Brussel of Gent of zich ergeren omdat de overvolle trein alweer te laat is of zelfs helemaal niet rijdt omwille van een “spontane staking”.
We zijn zo vrij een aantal mogelijke oplossingen te suggereren en informatie te verspreiden over alternatieven voor onze mobiliteit.

Wat doet uw gemeente of werkgever om het mobiliteitsprobleem aan te pakken? Een stimuleringsbeleid voor werknemers die met de fiets komen werken, doorgeefabonnementen voor dienstverplaatsingen, laadpalen voor elektrische voertuigen, een milieuvriendelijk voertuigenpark, …?

Hoe pas je zelf het STOP-principe toe in je omgeving?

Het STOP-principe is ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. Het staat voor: eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en tenslotte Privévervoer. Maatregelen voor verkeer en mobiliteit moeten in de eerste plaats ten goede komen van de zachte weggebruikers, voetgangers en fietsers. Met het STOP-principe krijgt duurzame mobiliteit als uitdrukkelijk beleidsdoel gestalte.

stop.jpg

Hoe je dit in de praktijk brengt is nog een andere zaak. Op de foto hieronder zie je een voorbeeld van een woonerf maar je ziet ook onmiddellijk dat de infrastructuur volledig is afgesteld op auto’s. Zou jij je kinderen hier op straat laten spelen enkel beschermd door het verkeersbord op de voorgrond?

woonerf.jpg

Dit is een heel ander voorbeeld van een woonerf. Hier kan je met de wagen nog tot aan de woningen geraken, maar het is onmiddellijk duidelijk dat je dat beter te voet of met de fiets doet. Hier is koning auto de tweederangsburger.

woonerf2.jpg

De stap van een woonerf naar een speelstraat is vlug gezet.

speelstraat.jpg

Hoe staat jouw gemeentebestuur hier tegenover?
Sommige gemeentebesturen hebben op hun website een aanvraagformulier staan waarmee burgers hun straat tot speelstraat kunnen laten uitroepen. Dit natuurlijk mits de nodige afspraken zoals een uurregeling, een advies van de politie en de aanstelling van enkele “peters en meters” die ter plaatse toezicht uitoefenen en alles in goede banen leiden. Een paar voorbeelden:
Aanvraagformulier speelstraat Aalst
Aanvraagformulier speelstraat Kasterlee

 

autoverschrikker.jpg

We vermelden hierbij graag ook het bestaan van “autoverschrikkers”, die bovendien een product zijn uit eigen land: Autoverschrikker.