VZW Dorp

Overshoot Day

Earth Overshoot Day: Ons krediet is op!

 

Op zaterdag 27 september 2011 is het ecobudget van onze aarde voor dit jaar op. Vanaf die dag overtreft de menselijke vraag naar grondstoffen de hoeveelheid die de natuur jaarlijks kan opbrengen. De ngo Global Footprint Network doopte deze dag tot ‘Earth Overshoot Day’. Tot 1 januari 2012 overbevragen we onze planeet en leven we dus op krediet van de natuur.

In minder dan acht maanden tijd verbruikt de mensheid alle zogenaamde ecologische diensten die de aarde ons per jaar kan leveren. Bossen die koolstof vastleggen en de aanmaak van grondstoffen (hout, katoen, …) voor onze productieprocessen zijn voorbeelden van ecologische diensten.

Begin de jaren ’80 kon de aarde min of meer voldoen aan onze vraag. Sindsdien overstijgen we haar capaciteit steeds meer. De exponentiële groei van de wereldbevolking, de luxueuze levensstijl van het westen en de opkomst van nieuwe economische grootmachten dragen hiertoe bij.

De overconsumptie in Vlaanderen ligt zoals verwacht een stuk hoger dan het globale gemiddelde. De Vlaamse overshoot day valt reeds in het voorjaar. MIRA publiceerde hierover het wetenschappelijk rapport “De berekening van de ecologische voetafdruk voor Vlaanderen” in samenwerking met Ecolife vzw. Onze dichtbevolkte regio heeft een biocapaciteit van 1,3 globale hectare (gha) per capita, terwijl onze voetafdruk 6,3 gha/capita bedraagt. In vergelijking met onze buurlanden scoren we slecht. Duitsland bijvoorbeeld heeft een voetafdruk van 4,4 gha/capita zonder dat de levenskwaliteit daalt.

 

tabel historie.jpg