VZW Dorp

Kruid en onkruid

Onkruiden zijn kruiden die groeien op plaatsen waar wij het niet wensen.

Hieronder vindt u een overzicht van technieken en methoden om ongewenste kruidgroei onder controle te houden. Ook hier geldt het voorkomingsbeginsel: voorkomen is beter dan genezen. Voor de overzichtelijkheid worden de begrippen kort toegelicht en kan doorgeklikt worden naar een pagina met meer informatie.

Soorten oppervlakten:

Begroeid / Niet-begroeid

Verhard / Onverhard

Open / Halfopen / Gesloten

Onkruidbeheer methoden:

  • Wieden, schoffelen
  • Bodembedekking
  • Borstelen
  • Vegen
  • Heetwatermethode
  • Stomen
  • Schroeien / Branden
  • Grindfrees / rotorkopeg
  • Selectief sproeien