VZW Dorp

Kippen

Kippen houden sinds mensenheugenis de mens gezelschap in de meest verscheiden streken van de wereld. Oorspronkelijk kwamen ze uit Zuidoost-Azië waar ze in 3200 voor Chr. reeds als huishoender gehouden werden om later uit te zwermen over Amerika, Afrika en Europa.

Naast de eieren die zij ons leveren en voor de vleeseters het vlees, heeft de kip nog talrijke voordelen als bondgenoot. Ze eten zowat alles en als ze de vrije loop krijgen kunnen ze meestal hun kostje zelf bijeenscharrelen. Veel tuinafval en keukenrestjes zijn voor hen een welkome voedselbron.

De laatste tijd verschijnen steeds vaker onheilspellende berichten in de pers over vossen die massaal kippen zouden roven. We durven dit relativeren en stellen dat de schuldigen niet altijd vossen zijn. Met enkele doordachte maatregelen is vossenschade te voorkomen. Lees hierover verder in bijgaande tekst.

Talrijke gemeentebesturen stellen kippen ter beschikking aan hun inwoners om de hoeveelheid groenafval die dient verwerkt te worden te reduceren. Op zich een lovenswaardig initiatief, ware het niet dat talrijke dieren door verkeerde huisvesting en onjuiste voeding en verzorging een vroegtijdige dood sterven. Het feit dat er batterijkippen uit de industriële teelt worden aangeboden is hier ook niet vreemd aan.

We durven hier pleiten voor een verdiend eerherstel van de talrijke lokale rassen die veel sterker zijn, mee de biodiversiteit in stand houden en voor een kleurrijk schouwspel zorgen. Vele kippenrassen bestaan ook in een kleinere variant, we spreken dan over krielen. We laten er hier enkele de revue passeren: